Farní zpravodaj 2/2020

V neděli 9. února při ranní mši svaté proběhne udílení svátosti pomazání nemocných. Jedná se o svátost, která je udělována starým a nemocným lidem. Připomene jim nejen to, že Kristus je v jejich těžkostech, které stáří a nemoci přináší, s nimi, ale dodá i sílu tyto těžkosti překonávat. Dejte prosím vědět všem, kdo by o udělení svátosti měli zájem, aby právě v tento den dorazili na ranní mši svatou.  

V pátek 21.2 opět přijede P. Jiří Jakoubek ze Studence sloužit dětskou mši svatou. Především tak zveme rodiče s dětmi, aby přišli, nebudete litovat.  

V sobotu 22. února přijede do nedalekých Hořic

Pokračovat ve čtení

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

ÚTERÝ 24.12.    Vigilie Narození Páně  

 

Kostel sv. Ignáce v Jičíně 

16 hodin mše sv. pro děti 

Veliš 

20:30 hodin 

Ostružno 

22 hodin 

Kostel sv. Jakuba v Jičíně 

24 hodin 

Pokračovat ve čtení

Farní zpravodaj 1/2020

O víkendu 4–5. ledna proběhne nejenom v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Přispět je možné v neděli 5. ledna po mši svaté nebo během odpoledního koncertu Betlémská hvězda. Ten začíná v16 hodin v Porotním sále jičínského zámku. Vystoupí zde manželé Krčmárikovi, sourozenci Fišerovi, S.A.T.B., Marie a Vojtěch Stříbrní a Pěvecký sbor Foerster. Významná část vybraných prostředků půjde na nákup nového automobilu pro terénní práci lidí ze sociálně aktivizačních služeb, kteří se věnují rodinám s dětmi. Více informací najdete na stránkách https://jicin.charita.cz/. Všichni jste srdečně zváni! 

Pokračovat ve čtení